درباره آرپینو

آرپینو ، با هدف آسان سازی فرایند قیمت گذاری کالا برای کسب و کارها و همچنین رصد آنی قیمت کالا برای افراد شکل گرفت. روند شکل گیری آرپینو بر اساس مشکلی شکل گرفت که اکثر فروشگاه های اینترنتی با آن دست و پنجه نرم می کنند. تغییر هر روزه قیمت ها از یک طرف و ورود کالاهای جدید و به روز رسانی قیمت ها آنها از طرف دیگر هزینه های بسیار ی را به کسب و کارها تحمیل نموده است. آرپینو ، با هدف آسان سازی فرایند قیمت گذاری کالا برای کسب و کارها و همچنین رصد آنی قیمت کالا برای افراد شکل گرفت. روند شکل گیری آرپینو بر اساس مشکلی شکل گرفت که اکثر فروشگاه های اینترنتی با آن دست و پنجه نرم می کنند. تغییر هر روزه قیمت ها از یک طرف و ورود کالاهای جدید و به روز رسانی قیمت ها آنها از طرف دیگر هزینه های بسیار ی را به کسب و کارها تحمیل نموده است.